Ons Doel

Zimbabwe 2014 220In de oprichtingsakte van Stichting Ziteya staat vermeld “ De stichting stelt zich ten doel het verwerven en aanwenden van middelen ter ondersteuning van humanitaire projecten in Zimbabwe”

Meer concreet betekent dit dat onze stichting de levensomstandigheden van de mensen in Mutasa, een plattelandsgebied ten noorden van Mutare, Zimbabwe, tracht te verbeteren. De stichting doet dit door steun te verlenen op, onder andere, de volgende gebieden:

  • Gezondheidszorg. Het verstrekken van middelen aan een lokale kliniek voor aankoop van medicijnen, verbandmateriaal e.d. Speciale aandacht gaat uit naar de hulp aan Hiv-geïnfecteerden
  • Onderwijs. Het verstrekken van middelen aan een basisschool voor de aankoop leermiddelen, speelgoed voor de kleinsten e.d. In 2013 werd in één lokaal van de school elektriciteit aangelegd. In dit lokaal wordt in de toekomst computerles gegeven. Wij spannen ons in om middelen te krijgen voor de aankoop van een tweetal computers.
  • Voeding. Op het platteland is het hoofdvoedsel, sadza, een brei gemaakt van maismeel, aangevuld met diverse groenten . De ingrediënten voor hun eten worden door de mensen zelf geproduceerd. We streven ernaar om in de toekomst middelen beschikbaar te stellen voor de aankoop van zaai- en plantgoed en de aankoop van kunstmest voor een aantal gezinnen.

De selectie van de projecten waaraan steun zal worden verleend zal worden gedaan door een veldwerkster van PLAN-Mutare. Zij houdt kantoor in Watsomba, in het hart van het werkgebied van de stichting. De stichting heeft de heer Bert Bruijn, een Nederlander die werkzaam is voor de stedenband Haarlem-Mutare, bereid gevonden om toezicht te houden op de bestedingen van de middelen.