Land Informatie

Zimbabwe, een land in zuidelijk Afrika. Het land is 10 keer zo groot als Nederland en heeft ca. 12 miljoen inwoners. Zimbabwe grenst aan Mozambique, Zuid-Afrika, Botswana en Zambia. Het klimaat in Zimbabwe is (sub) tropisch. Door de hoge ligging van het land heerst er een aangename temperatuur. In het midden van de winter is het ongeveer 22 graden en in de zomer zo’n 26 tot 28 graden.

300px-Zi-mapTot 1980 droeg de voormalige Britse kolonie de naam Rhodesië. In dat jaar werd de presidentiële democratie onder president Robert Mugabe een feit en veranderde de naam in Zimbabwe. Onder het bewind van Mugabe leek het in 1e instantie met de jonge democratie de goede kant op te gaan maar gaande weg trokken de president en de zijnen steeds meer macht naar zich toe en is er nu sprake van een kleine elitaire minderheid en lijdt een groot deel van de bevolking armoede. Op dit moment is ca. 85 % van de werkende bevolking zonder werk en houdt zich in leven door te werken in het informele circuit. In de gezondheidszorg is er grote schaarste aan allerlei zaken en een deel van de artsen is, op zoek naar beter werk, vertrokken naar het buitenland. Ook in het onderwijs ontbreekt het vaak aan bijna alles. Kinderen op het platteland gebruiken met zijn drieën 1 boek en kleuters spelen met afvalmaterialen. Tot enkele jaren geleden was de zim-dollar het wettig betaalmiddel echter door een ongekend hoge inflatie ( een krant kostte op een gegeven moment 3 miljoen zim-dollar) is men overgestapt op de US-dollar. Het werkgebied van Stichting Ziteya ligt in het oosten van het land, nabij de stad Mutare, een stad met meer dan 200.000 inwoners. De stichting richt zich met name op het platteland zo’n 40 kilometer ten noorden van Mutare. De verschillen in welvaart tussen de stad en het platteland zijn erg groot.