Bezoek aan Watsomba

Op zondag 12 januari reisde Lei Veugelers (geheel voor eigen rekening) af voor een bezoek van een week aan het werkgebied van Stichting Ziteya. We werken weliswaar samen met Luciana Nyamapfene, een voortreffelijke contactpersoon in het hart van het gebied waar de stichting actief is, maar vinden het toch noodzakelijk om 1 keer in de 3 tot 4 jaar ter plaatse te bekijken of de gelden die door u worden bijeengebracht doelmatig worden besteed. Tevens biedt een bezoek de gelegenheid om te bespreken welke doelen de stichting in de toekomst zal gaan nastreven.
Lei bezocht 3 van de 8, door cycloon Idai, vernielde huizen en was onder de indruk van de door de bewoners verrichtte prestaties. Met hulp van Stichting Ziteya werden de huizen, nu wel cycloonproof, hersteld dan wel herbouwd. Bij het eerste bezochte gezin ontbreekt echter nog de vloerafwerking, 1 zinken dakplaat, het glas in de raampjes en de voordeur. Dit gezin had ten tijde van het bezoek geen voedsel in huis laat staan geld om het huis compleet te maken. Aan dit gezin zal eenmalig noodhulp worden geboden.

Ook werden de geitenprojecten in Chimuriwo en Nyambayo bezocht. In Chimuriwo werd tijdens het bezoek de 2e serie (9 stuks) jonge geiten overgedragen aan de nieuwe eigenaren. Na gebed en toespraken door het dorpshoofd, Luciana, en de voorzitster van de “geitencommissie” konden de oude eigenaren de leidsels van de geiten in handen geven van de nieuwe geitenbezitters
In Nyambayo zijn de over te dragen geitjes nog te jong om van eigenaar te wisselen. Het dorpshoofd hier geeft aan dat het idee voor een dergelijk project briljant is. In “zijn” dorp zullen over twee jaar alle 70 gezinnen op deze manier over geiten kunnen beschikken en daardoor, bijvoorbeeld, het schoolgeld voor hun kinderen kunnen betalen.

Het contact met de directie van Mutasa Primary School werd hernieuwd. 5 van de 7 leerlingen, waarvoor de stichting in het 2019 het schoolgeld betaalde, waren met een van hun ouders aanwezig. Een leerling is, helaas, in de hoogste klas gestopt met het volgen van onderwijs. Ook nadat de directeur en Luciana hem probeerde te overtuigen dat hij de scholing weer moest oppakken, wenste hij niet meer naar schol te gaan. Niet alles kan succesvol zijn. Een andere leerling is verhuisd en gaat dus niet meer naar Mutasa Primary School. De directeur zal intern uitzoeken welke twee kinderen, die nu niet naar school kunnen, in aanmerking gaan komen voor steun. De stichting blijft dus voor 7 kinderen schoolgeld betalen. Onder handgeklap door de ouders werd bedankt voor de ondersteuning.

Een ….. natuurlijk werd Sarudzai bezocht. de jonge vrouw die in 2005 de oorzaak was van het oprichten van Stichting Ziteya. Zo’n 6 jaar geleden waren zij en haar man, door een ernstige ziekte, zodanig verzwakt dat de kans op overlijden zeer groot was. Door interventie van de stichting werden beiden opgenomen in een medicijnenproject van de overheid. Vier jaar geleden zag de toekomst voor hun er al een stuk beter uit. Wat een verrassing om nu de verbeteringen op hun erf te zien. Weelderige maisgroei rond hun huis. Een viertal geiten in het veld en (ze zijn er trots op) 9 kippen in een stalletje. Zij komen er wel.

In Zimbabwe, waar we ons moeten realiseren dat 4% tot 5% van de bovenklasse meer geld bezit dan rest van de bevolking en waar deze bovenklasse het blijkbaar niet uitmaakt dat helft van de bevolking honger lijdt, zien we toch dat hulp op zeer bescheiden schaal het leven voor een flink aantal mensen blijvend kan verbeteren en dat deze mensen er daardoor nog meer de schouders onderzetten. Daar doen we het voor.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *