Nog meer Idai en geiten

Door een probleem met de website was het enige tijd niet mogelijk om nieuws te plaatsen.

Idai
Eerder schreven wij dat 2 huizen in het gebied waar Stichting Ziteya werkzaam is door de cycloon Idai zwaar waren beschadigd. In totaal betrof het echter 8 huizen die nauwelijks nog bewoonbaar waren. De eigenaren van deze huizen hebben van de stichting cement gekregen om de schade te herstellen. Veelal konden de “oude” bakstenen worden hergebruikt. De eigenaren diende zelf zorg te dragen voor de overige, nodige, materialen en de mankracht. Enige weken geleden hebben we foto’s ontvangen waaruit blijkt dat enkele huizen al geheel zijn hersteld. In de andere gevallen werd hard gewerkt om de schade voor de start van het regenseizoen (november) hersteld te krijgen.

Geiten
Een paar weken geleden kregen wij van Luciana een update over het, vorig jaar gestarte, geitenproject. Er is door haar exact aangegeven hoeveel jonge geiten en bokken er zijn geboren en hoeveel jonge geiten er zijn doorgegeven aan volgende eigenaren. Ook werd vermeld dat er een paar van de geschonken geiten zijn doodgegaan. Deze geiten zijn, door een gezamenlijke actie van alle begunstigden, vervangen door nieuwe exemplaren. Al met al een geslaagd project.
Zoals overeengekomen zijn Luciana en haar man Richard met eenzelfde project gestart in het dorp Nyambayo. Echter, de eerdere leveranciers wilde een slaatje slaan uit het feit dat er weer 36 geiten moesten worden aangeschaft en verhoogden hun prijzen aanzienlijk. Richard heeft, samen met de toekomstig eigenaren, met succes naar nieuwe leveranciers gezocht. En wel op een zodanige manier dat uit het beschikbare budget zelfs voor 20 gezinnen (2 geiten per gezin) konden worden aangeschaft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *