Terugblik 2016

2016 was een rustig jaar voor Stichting Ziteya doordat er geen bezoek aan “het veld” werd gebracht. Dit wil overigens niet zeggen dat er weinig actie is geweest. Trots kon de directeur van Mutasa Primary School ons laten weten dat zijn school, door de realisering van de Hot Spot, nu ook is “connected to the rest of the world”. Door Luciana, onze contactpersoon ter plaatse, werd ons gemeld dat het huis voor Sarudzai en haar man nu helemaal klaar is. Zoals eerder beloofd, werd voor de zes leerlingen van Mutasa Primary School ook dit jaar weer het schoolgeld betaald.
Bovenstaande actie konden worden bekostigd uit het geld dat onze sponsors hebben geschonken en dat door allerlei acties werd opgehaald. (zie de financiële verantwoording)
Blij verrast waren we met de gulle bijdrage van Stichting Paulien voor het realiseren van de genoemde internetvoorziening in Mutasa Primary.
Wij danken alle donateurs voor hun bijdrage en hopen dat wij ook in dit nieuwe jaar weer op u mogen rekenen want…… “zij verdienen het”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *