Author Archives: lei

Geiten naar hun nieuwe eigenaren

Vandaag hebben we van “onze vrouw in het veld” een uitgebreid verslag ontvangen van de aankoop, het transport en de overdracht van 36 geiten aan 18 nieuwe eigenaren in het dorp Chimuriwo. Namens de ontvangers van geiten spreekt het dorpshoofd zijn dankbaarheid uit voor de donatie aan zijn gemeenschap. Weer werd het leven van een aantal gezinnen, door uw donatie aan stichting Ziteya, een stukje gemakkelijker gemaakt.

 

Geitenproject

Vandaag $ 1.700 (incl. transferkosten € 1.584) overgemaakt om weer het schoolgeld voor 1 trimester voor onze 7 leerlingen van Mutasa Primary School te betalen en voor het kopen van geiten voor de eerste groep van 18 mensen in het dorp Chimuriwo. Dit is het dorp waar ook de basisschool is gelegen. De 1e groep van 18 mensen werd geselecteerd door het dorpshoofd samen met een 8 koppige stuurgroep die door de dorpelingen werd gekozen. De toekomstige “geitenhouders” moeten aan de stuurgroep melden wanneer, bijvoorbeeld, een geit dood gaat of wordt gestolen. Luciana, onze contactvrouw ter plaatse, zal in de toekomst regelmatig contact hebben met de stuurgroepleden over de gang van zaken m.b.t. het project. De geselecteerde mensen moeten al over een afgerasterd stukje land beschikken of moeten in staat zijn om een perceeltje af te rasteren waar de geiten in verblijven. Dit om te voorkomen dat de geiten schade aanrichten aan gewassen in het veld.

Garage Sale

Ook dit jaar deed Stichting Ziteya weer mee aan de jaarlijkse Garage Sale in Heibloem. Voorafgaand aan de verkoop werd door een aantal mensen spullen geschonken die ter verkoop konden worden aangeboden. De sale leverde aan verkoop en donaties het mooie bedrag van € 385,– op. Een aantal van de geschonken zaken werden nog niet verkocht. In de komende dagen zullen hiervoor klanten via internet worden gezocht. Alle schenkers van spullen, klanten en donateurs, namens de mensen in Zimbabwe, van harte bedankt !!!!!  Van de opbrengst kunnen zo ongeveer 10 geiten worden aangeschaft. Hiermee worden de economische omstandigheden van evenzoveel gezinnen weer een stukje verbeterd.

 

kippen en geiten

Deze week vernamen we van onze contactpersoon ter plaatse dat Sarudzai “goed boert” met haar kippen. Met de verkoop van de gedoneerde kippen was ze zo succesvol dat ze weer 50 pullen kon aanschaffen. Deze zijn inmiddels weer vet en verkocht.
Vandaag hebben we weer het schoolgeld betaald voor “onze” 7 leerlingen van Mutasa Primary school. Tevens betaalden we de aanschaf van een printer voor de afdeling van de 28 gehandicapte leerlingen van Nyakatsapa Primary School.
Samen met de contactpersoon zijn we doende met de voorbereiding van een geitenproject. In het werkgebied van de stichting is, gelet op het aanbod van voer, het houden van geiten vaak succesvoller dan, bijvoorbeeld, het houden van een koe.
Stichting Ziteya wil nu aan arme gezinnen een of twee geiten schenken. Als deze geiten jongen krijgen dient het gezin dat de geiten kreeg het eerste vrouwelijke geitje door te geven aan een gezin dat nog geen geiten heeft. Op deze manier zullen binnen niet al te lange tijd een flink aantal gezinnen de vruchten (melk en vlees) van hun geiten kunnen plukken. We houden u op de hoogte.

Terugblik op 2017

Voor de mensen in Zimbabwe is 2017 een verrassend jaar geworden. De 93 jarige president Robert Mugabe is terug getreden. De bevolking verwachtte veel van zijn opvolger Emmerson Mnangagwa. Het optimisme lijkt al enigszins getemperd. De nieuwe man komt uit dezelfde partij als Mugabe. Het eerdere optimisme leek ons dan ook wat voorbarig.
Stichting Ziteya kon ook in 2017, op bescheiden wijze, toch weer het verschil maken voor, vooral, kinderen in haar werkgebied. Zoals eerder gemeld hebben we met uw steun een tweetal scholen van middelen en schoolgeld voorzien.
Sarudzai, de vrouw waarmee het ooit allemaal begon, hebben we, zoals het er nu uitziet, voor de laatste keer financieel geholpen. Zij en haar man kunnen zich nu zelf redden.
Wij konden het weer doen doordat u ons blijft steunen. Mogen wij ook in 2018 weer op u rekenen?
Luciana, onze contactpersoon ter plaatse, zij ooit “Poverty is not a disease, stand up and fight it”     Wij gaan er weer voor!!!!

Financieel jaaroverzicht 2017

Onderstaand treft u het financieel jaaroverzicht over 2017 aan

Inkomsten                                     

Saldo 1 januari 2017                                                              €  1.808

Donaties                                                                                 €     920

Gift Wereld Winkel                                                                 €     250

Garagesale                                                                            €     295

Stembureau bemensing                                                         €     125

 

Uitgaven

Bankkosten                                                                             €     175

Website                                                                                   €       44

Schoolgeld + uniformen Mutasa Primary School                    €  1.040

Materialen Nyakatsapa Primary School                                  €     893

Steun Sarudsai Rakabopa                                                      €     310

Fee contactpersoon en kosten geldopn. Zimbabwe               €      152

Saldo 31 december 2017                                                        €      784

 

Uitdagingen en schoolspullen

Op het moment van deze publicatie is het nog niet duidelijk of Robert Mugabe als president van Zimbabwe zal aftreden. Het land verkeert in grote onzekerheid. De mensen in Zim worden weer voor nieuwe uitdagingen gesteld. Zo komt de Amerikaanse dollar, die een paar jaar geleden als betaalmiddel werd ingevoerd, vrijwel nergens meer uit de geldautomaten. Er zijn waardepapieren ingevoerd die het fysieke gebrek aan dollars moeten vervangen. Echter er is nu al sprake van een flinke devaluatie van deze papieren. Ook Stichting Ziteya moet nogal wat problemen overwinnen. Vandaag is het toch gelukt om $ 1.500 dollar over te maken voor geplande projecten en we hebben van onze contactpersoon ter plaatse het bericht ontvangen dat zij het geld in dollars heeft ontvangen.
In ons werkgebied is Nyakatsapa Primary School, met zeer beperkte middelen, gestart met onderwijs aan 18 gehandicapte kinderen en kinderen met een grote leerachterstand. Van het genoemde bedrag worden leermiddelen maar ook, bijvoorbeeld, springtouwen en ballen, aangeschaft.
Zonder het initiatief van Nyakatsapa Primary School zouden deze kinderen verstoken blijven van onderwijs. Ook worden voor Sarudzai 50 pullen (jonge kippen), voer, kunstmest en mais zaad gekocht. Uit de opbrengst uit deze kippen kan zij voor een deel in haar levensbehoefte voorzien. Wel wordt aan haar de boodschap meegegeven dat zij binnenkort niet meer op hulp van onze stichting kan terugvallen.
Door de ongewisse situatie in Zimbabwe zijn de voorbereidingen voor een reis naar ons werkgebied vooralsnog op een laag pitje gezet.

Gulle gift en voorbereiding reis

Een paar dagen geleden verraste Wereldwinkel Haelen ons met een zeer gulle gift van € 250,–. Heel hartelijk bedankt.
Wij zijn voornemens om deze winter of komend voorjaar weer naar Watsomba te reizen. Er zijn voor de reis nog enkel problemen te overwinnen. Enkel jaren geleden is Zimbabwe van hun eigen munt overgegaan op de US dollar, maar helaas, de US dollars zijn op. Er zijn nu “bond notes” uitgebracht die de dollar moeten vervangen. We moeten nog uitzoeken hoe we hiermee, ook ten aanzien van de bestedingen door onze stichting, moeten omgaan

Garage sale 2017

Vandaag weer de jaarlijkse garage sale gehad. Door jullie donaties en aankopen konden we het mooie bedrag van € 295,40 op de rekening van Stichting Ziteya bijschrijven. Bedankt namens onze vrienden in Zimbabwe.

Van vijf naar zeven

Eerder hebben wij gemeld dat een van “onze” leerlingen van Mutasa Primary School was vertrokken. In overleg met het schoolhoofd hebben wij een ander kind de opengevallen plaats laten innemen maar… de met zijn moeder vertrokken leerling is weer teruggekeerd naar zijn oude stek en zit weer op school. Nu ondersteunen wij dus 7 kinderen. het schoolgeld voor het lopende trimester is weer betaald en, op advies van onze contactpersoon, zijn voor alle kinderen uniformen, schoenen en leermiddelen aangeschaft. Onder de kop foto’s ziet u glunderende kinderen in een nieuwe outfit.

Onlangs hebben we bij de 2e Kamerverkiezingen weer een stembureau bemand. De daarmee verdiende € 125,– zijn inmiddels op de rekening van Stichting Ziteya bijgeschreven.