Author Archives: lei

Nog meer Idai en geiten

Door een probleem met de website was het enige tijd niet mogelijk om nieuws te plaatsen.

Idai
Eerder schreven wij dat 2 huizen in het gebied waar Stichting Ziteya werkzaam is door de cycloon Idai zwaar waren beschadigd. In totaal betrof het echter 8 huizen die nauwelijks nog bewoonbaar waren. De eigenaren van deze huizen hebben van de stichting cement gekregen om de schade te herstellen. Veelal konden de “oude” bakstenen worden hergebruikt. De eigenaren diende zelf zorg te dragen voor de overige, nodige, materialen en de mankracht. Enige weken geleden hebben we foto’s ontvangen waaruit blijkt dat enkele huizen al geheel zijn hersteld. In de andere gevallen werd hard gewerkt om de schade voor de start van het regenseizoen (november) hersteld te krijgen.

Geiten
Een paar weken geleden kregen wij van Luciana een update over het, vorig jaar gestarte, geitenproject. Er is door haar exact aangegeven hoeveel jonge geiten en bokken er zijn geboren en hoeveel jonge geiten er zijn doorgegeven aan volgende eigenaren. Ook werd vermeld dat er een paar van de geschonken geiten zijn doodgegaan. Deze geiten zijn, door een gezamenlijke actie van alle begunstigden, vervangen door nieuwe exemplaren. Al met al een geslaagd project.
Zoals overeengekomen zijn Luciana en haar man Richard met eenzelfde project gestart in het dorp Nyambayo. Echter, de eerdere leveranciers wilde een slaatje slaan uit het feit dat er weer 36 geiten moesten worden aangeschaft en verhoogden hun prijzen aanzienlijk. Richard heeft, samen met de toekomstig eigenaren, met succes naar nieuwe leveranciers gezocht. En wel op een zodanige manier dat uit het beschikbare budget zelfs voor 20 gezinnen (2 geiten per gezin) konden worden aangeschaft.

Onverwachte gift

Vorige week is een lieve buurvrouw overleden. Haar zoon meldde ons het droevige nieuws en gaf daarbij aan dat zijn moeder geen bloemen bij haar uitvaart wilde maar dat zij het fijn zou vinden als de bezoekers een gift zouden willen doen aan Stichting Ziteya. Haar initiatief heeft € 667,– opgeleverd. Wil, heel erg bedankt namens onze vrienden in Zimbabwe.

Idai en De Heihorst

Idai
De cycloon Idai heeft weliswaar niet zoveel schade aangericht in Zimbabwe dan in Mozambique maar toch is de schade in sommige delen van Zimbabwe enorm. De huizen van 2 van “onze” leerlingen zijn voor een deel ingestort. Stichting Ziteya zal deze gezinnen ondersteunen door het kopen van bouwmaterialen om de huizen te herstellen.

De Heihorst
Basisschool De Heihorst, in ons dorp Heibloem, organiseert in de vastentijd ieder jaar activiteiten om geld op te halen voor een goed doel. Dit goede doel was dit jaar onze stichting. Onderwijzers, ouders en, natuurlijk, de kinderen hebben zich uit de naad gewerkt om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Vandaag mochten wij een cheque ter waarde van € 400,– in ontvangst nemen. De Heihorst, namens de mensen in Zimbabwe, heel hartelijk bedankt!!!!

Terugblik 2018

Ook na de presidentswisseling is in Zimbabwe, zeker op economisch gebied, niets ten goede veranderd. Het fysieke tekort aan Amerikaanse dollars is nog steeds enorm. Reden waarom onze stichting heeft besloten om alle transacties nu uit te voeren via Western Union. De transactiekosten zijn wat hoger maar WU garandeert nog steeds dat de uitbetaling in Zimbabwe gebeurd met echte dollars. Bij het ter plaatse inkopen van spullen is dit een enorm voordeel.
Het afgelopen jaar stond in het teken van “geiten” De 36 aangekochte exemplaren (voor 18 gezinnen) doen het voortreffelijk. De eerste jonge geiten zijn al doorgegeven aan nieuwe gezinnen.
Luciana stelt voor om in 2019 weer zo’n project, maar nu in een ander dorp, uit te voeren. Zij heeft al enkele aanvragen van dorpshoofden gekregen.
Helaas, eigenlijk, bleek het toch noodzakelijk om Sarudzai, de vrouw waarmee het ooit allemaal begon, nog een beetje te ondersteunen. Wel heeft zij en haar man weer de boodschap gekregen dat zij er alles aan moeten doen om op eigen benen komen te staan.
Stichting Ziteya kon voor een aantal gezinnen toch weer het verschil maken. Ook in dit nieuwe jaar vragen wij weer om uw medewerking.
“zij verdienen het”

Financieel jaaroverzicht 2018

Onderstaand treft u het financieel jaaroverzicht 2018 aan.

Inkomsten:

Saldo per 1 januari 2018                                     €    784
Donaties                                                              € 1.046
Bemanning stembureau                                      €    125
Garage sale                                                         €    392
Inzamelen oude metalen                                     € 1.200

Totaal                                                                  € 3.547

Uitgaven:

Bankosten                                                           €   120
Website                                                               €     64
Schoolgeld en printer basisschool                      €   452
Geitenproject (38 geiten)                                    € 1.584
Kunstmest en levensmiddelen voor Sarudzai     €   190
Fee en kosten contactpersoon Luciana              €   255
saldo per 31 december 2018                              €   882

Totaal                                                                  € 3.547

Blijde geboorte

Een van de nieuwe eigenaressen van de geiten in het dorp Chimurino meldt met trots de geboorte van de eerste “She Goat” Dit geitje zal straks worden overgedragen aan een medebewoner in het dorp die nog geen geiten heeft.

Geiten naar hun nieuwe eigenaren

Vandaag hebben we van “onze vrouw in het veld” een uitgebreid verslag ontvangen van de aankoop, het transport en de overdracht van 36 geiten aan 18 nieuwe eigenaren in het dorp Chimuriwo. Namens de ontvangers van geiten spreekt het dorpshoofd zijn dankbaarheid uit voor de donatie aan zijn gemeenschap. Weer werd het leven van een aantal gezinnen, door uw donatie aan stichting Ziteya, een stukje gemakkelijker gemaakt.

 

Geitenproject

Vandaag $ 1.700 (incl. transferkosten € 1.584) overgemaakt om weer het schoolgeld voor 1 trimester voor onze 7 leerlingen van Mutasa Primary School te betalen en voor het kopen van geiten voor de eerste groep van 18 mensen in het dorp Chimuriwo. Dit is het dorp waar ook de basisschool is gelegen. De 1e groep van 18 mensen werd geselecteerd door het dorpshoofd samen met een 8 koppige stuurgroep die door de dorpelingen werd gekozen. De toekomstige “geitenhouders” moeten aan de stuurgroep melden wanneer, bijvoorbeeld, een geit dood gaat of wordt gestolen. Luciana, onze contactvrouw ter plaatse, zal in de toekomst regelmatig contact hebben met de stuurgroepleden over de gang van zaken m.b.t. het project. De geselecteerde mensen moeten al over een afgerasterd stukje land beschikken of moeten in staat zijn om een perceeltje af te rasteren waar de geiten in verblijven. Dit om te voorkomen dat de geiten schade aanrichten aan gewassen in het veld.

Garage Sale

Ook dit jaar deed Stichting Ziteya weer mee aan de jaarlijkse Garage Sale in Heibloem. Voorafgaand aan de verkoop werd door een aantal mensen spullen geschonken die ter verkoop konden worden aangeboden. De sale leverde aan verkoop en donaties het mooie bedrag van € 385,– op. Een aantal van de geschonken zaken werden nog niet verkocht. In de komende dagen zullen hiervoor klanten via internet worden gezocht. Alle schenkers van spullen, klanten en donateurs, namens de mensen in Zimbabwe, van harte bedankt !!!!!  Van de opbrengst kunnen zo ongeveer 10 geiten worden aangeschaft. Hiermee worden de economische omstandigheden van evenzoveel gezinnen weer een stukje verbeterd.