Over Ons

Stichting Ziteya werd in 2005 opgericht na een bezoek van Marieke Schreurs en Lei Veugelers aan hun Foster Child Sarudzai in Ziteya, een klein dorp in het oosten van Zimbabwe (zuidelijk Afrika)

Door de steeds vaker uitblijvende regen en Zimbabwe 2014 172helaas ook door de politieke toestand in Zimbabwe moeten de meeste gezinnen op het platteland rond zien te komen van een inkomen dat een vakman in Nederland in 4 uur verdient.

Vanwege de zorgwekkende situatie waarin het land zich bevindt is de toestand in, bijvoorbeeld, het onderwijs en de gezondheidszorg zeer slecht. 25 % van de mensen is HIV-besmet en de levensverwachting is nu 44 jaar.

Stichting Ziteya ondersteunt kleine projecten ter verbetering van de situatie voor de mensen op het platteland. Doordat de stichting kan terugvallen op een, in het gebied wonende, Nederlander en door een goede samenwerking met een medewerkster van PLAN-Zimbabwe kan worden gegarandeerd dat de gelden van de stichting voor vrijwel 100% worden besteed aan het doel waarvoor ze worden ingezameld.

Stichting Ziteya is opgericht bij akte d.d. 28 november 2005 en ingeschreven bij de K.v.K. op 30 november 2005 onder no. 12059823

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

L.H.W. (Lei) Veugelers, voorzitter

M.W.M. (Marieke) Schreurs, secretaris/penningmeester